Još
Dodatno

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arheologija

Kako bi se mogle utvrditi temperature Raja i Pakla?

Autor Tamara Sorak
Autor Tamara Sorak

Ukoliko primenimo Štefan-Bocmanovo pravilo, druge fizičke zakone i biblijske citate, moći ćemo da izračunamo temperature u Raju i Paklu.

 Izvor: Foto: Shutterstock

Temperatura Raja

Kako se utvrđuje temperatura Raja?

Zavirite u ledeni raj za živi svet.

U Knjizi proroka Isaije (30,26) kaže se da će za blažene u Raju „svetlost mesečna biti kao svetlost sunčana, a svetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svetlost od sedam dana, kad Gospod zavije uboj narodu svome i isceli rane koje mu je zadao“. Dakle, Raj apsorbuje istu količinu toplote od Meseca kao i Zemlja od Sunca, dok mu od Sunca stiže sedam puta sedam, to jest 49 puta više energije nego što je Zemlja primi od Sunca. Dakle, u zbiru u Raj stiže 50 puta više energije nego na Zemlju. Pomoću ovog podatka, može se odrediti temperatura u Raju.

Zračenje koje pada na Raj zagrevaće ga do one temperature na kojoj će doći do termodinamičke ravnoteže između primljene i emitovane svetlosti. To znači da Raj ne samo da dobija već i gubi 50 puta više toplote od Zemlje. Odavde se, prema Štefan-Bolcmanovom zakonu, dobija da je (Tr/Tz)4=50, gde je Tr temperatura Raja, a Tz Zemlje. Zamenom srednje vrednosti temperature Zemlje Tz, što je je oko 27oC (300oK), jednostavnim računom se dobija da je temperatura Raja čitavih 525oC (798K).

Eksperiment: Proverite da li je reč o mađioničarskom triku ili je u pitanju "obična" fizika.

Izgleda da je rajska temperatura, gotovo bliska vrednosti na kojoj dolazi do crvenog usijanja metala, neugodna kao ona na planeti Veneri, a ako za izabrane nije obezbeđen kakav klima-uređaj, večno blaženstvo nije mnogo ugodnije od Pakla. Naime, ovaj rezultat, u svojevrsnom paradoksu, pokazuje da je temperatura Raja za čak 80oC viša nego maksimalnih 445oC u Paklu.

Po svemu sudeći, oni zimogrožljivi grešnici koji su se tokom života neprestano smrzavali, ne mogu biti sigurni da će se bar u Paklu ogrejati. U antičkoj tradiciji koja prethodi ideji hrišćanskog Pakla, ovaj prostor je inače zamišljan kao hladan i taman, ali i kod hrišćanskih mislilaca, od Tertulijana i svetog Avgustina do jezuitskih sholastičara, predstava Pakla je daleko kompleksnija od slike užarenog lonca u kome se duše prokletnika večno dinstaju. Prema sholastičkoj podeli na osamnaest pratećih muka prokletih, kazna hladnoćom, rigor frigoris, nalazi se na sedmom mestu između „ognja koji ne uništava“ i „gladi koja razbešnjuje“.

Koliki je pritisak u Paklu?

Međutim, nije baš tako. Ako se vratimo i preispitamo jednostavni „sumporni dokaz“ kojim je određena temperatura samog Pakla, zaključak kako je Pakao hladniji od Raja ne mora biti sasvim tačan. Naime, tečni sumpor prelazi u gas na 444,6oC, ali pod uslovom da u okolini vlada normalan atmosferski pritisak. Ali koliki je pritisak u Paklu?

Pakao se naziva Gehena prema dolini sina Hinomovog, u blizini Jerusalima, mučilištu gde su prema Drugoj knjizi o carevima prinošene ljudske žrtve bogu Molohu, mestu koje je posle jevrejskog iznganstva u Vavilonu postalo lokalna deponija otpada i opšti sinonim za Pakao. Na osnovu poznate površine ove doline od sedam miliona kvadratnih metara, belgijski mislilac Neiht je još 1877. izneo dokaz o zapremini doline Gehene i broja duša u njoj.

Pretpostavljajući da je od početka vremena do danas u Pakao stiglo 29 milijardi biliona (1021) duša, američki fizičar, doktor Tim Halej je pre nekoliko godina odredio pritisak Pakla i presipitao dokaz iz Primenjene optike. On je pretpostavio da je gustina večnog mučilišta ravnomerna, da su duše složene u najviše dva sloja jer bi u suprotnom grešnici iz srednjih slojeva manje patili od onih u spoljnim i da je prosečna visina jedne duše jedan metar, što je srednja vrednost između bebe i odrasle osobe.

Uz ove pretpostavke, Halej je na osnovu poznate površine odredio zapreminu prazne Gehene i zapreminu koju zauzimaju duše do sada prokletih. Kako je proces punjenja Pakla dušama izotermski, Halej je pomoću jednačine stanja idealnog gasa izračunao da u današnjem trenutku u Paklu vlada pritisak od čak 1500 atmosfera. Prilično neugodno okruženje za one koji se u njemu zateknu. Međutim, kako god da je dušama, to je prevelik pritisak za prelaz sumpora u gasovito stanje na temperaturi od 525oC, što znači da je temperatura u Paklu ipak viša nego u Raju.

Kako obezbediti grejanje Gehene? >

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Priroda

Nauka